Bemiddeling

Mijn bemiddelingsactiviteit bevat drie aspecten:

- verzekeringsbemiddeling: advies inzake verzekeringen. Je wil weten welke verzekeringsofferte het meest afgestemd is op jouw verlangens en behoeftes. Je premie is van belang, maar natuurlijk ook waarvoor je verzekerd bent (je polisvoorwaarden) (pre-contractueel advies)

- kredietbemiddeling: het aangaan van een hypothecair krediet en alles wat daarbij hoort

- conflictbemiddeling of mediation: wanneer twee of meer partijen in een impasse zitten maar samen tot een oplossing willen komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is, doen ze beroep op een mediator. Bijv. in verzekeringsdossiers, bij burenhinder of contractuele geschillen. Ingeval van familiale geschillen, vorm ik mee de brug tussen ouders en kinderen.

 

Neem contact met me op. We onderzoeken samen wat het meest aansluit bij jouw verlangens & behoeftes.