Bemiddeling bij Geschillen & Conflicten

Deze activiteit omvat die als Erkend Bemiddelaar of Mediator bij Conflicten & Geschillen in familiale zaken en in burgerlijke en handelszaken:

wanneer twee of meer partijen in een impasse zitten maar samen tot een oplossing willen komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is, doen ze beroep op een mediator.

Situaties waarbij je beroep kan doen op mij: bij geschillen & conflicten tussen:

  • gezins- en familieleden
  • (ex-) partners, o.m. bij een (echt)scheiding
  • buren
  • collega’s (niet: sociale wetgeving)
  • verzekeringnemer en verzekeraar of tussen verzekeringnemers onderling
  • contractspartijen

Maak een afspraak en we bekijken hoe ik je het best kan helpen. Soms kan aanvullende counselling en/of coaching nodig zijn. Ook dat wordt, indien nodig, besproken.